Archive for 26 фебруара, 2011

26 фебруара, 2011

Organska poljoprivreda


Organska poljoprivreda kao dio održivog razvoja ima za cilj da proizvede dovoljno zdrave hrane, uz domaćinsko korišćenje prirodnih resursa i očuvanje stanja životne sredine. Ona se temelji na ravnoteži i skladu između svih učesnika u proizvodnji hrane-čovjeka, životinje, biljke i zemljišta.
Nasuprot ovom, konvencionalna poljoprivreda zbog upotrebe hormona, antibiotika, aditiva, genetski modifikovanih organizama i dr. sredstava ozbiljno narušava zdravstvenu bezbjednost proizvoda i namirnica. Pored toga, široko se i prekomjerno upotrebljavaju hemijsko-sintetička sredstva (pesticidi, mineralna đubriva) koja zagađuju životno okruženje i ugrožavaju živi svijet (gomilanje teških metala, fosfata, nitrata i nitrita u proizvodima, zemljištu, podzemnim vodama). Smanjenje plodnosti zemljišta i njena erozija su dovedeni do alarmantnog nivoa širom svijeta. ”Erozija” genetske raznovrsnosti, ogromno korišćenje neobnovljivih izvora energije i mnoge druge negativne pojave stoje pred konvencionalnom poljoprivredom kao nerješivi problemi.

read more »